Buhalterinės apskaitos paslaugos

 

Pirminių dokumentų apdorojimas

 • Pirminių dokumentų registravimas ir apskaita
 • Sandėlio apskaita (suminė arba vienetinė)

Darbo užmokestis

 • Darbo užmokesčio apskaita (pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį)
 • Atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
 • Mokesčių skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą

Ilgalaikis turtas

 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Eksploatacijos aktai
 • Nusidėvėjimo suvestinės ir kt.

Ataskaitų kontroliuojančioms institucijoms ruošimas ir pristatymas

 • Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos
 • Metinės ir mėnesinės SODROS ataskaitos
 • Mėnesinės, ketvirtinės ir metinės Statistikos departamento ataskaitos
 • Ataskaitos LR Muitinės departamentui.

Buhalterinės ataskaitos vadovui

 • Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
 • Skolų ataskaita
 • Metinės finansinės ataskaitos
 • Kitos finansinės ataskaitos
 • Atskaitingų asmenų ataskaitos.